قیرپاشی و آسفالت کوچه‌های اول جاده نعمت‌آباد(جمهوری اسلامی ۴۳)

گزارش تصویری قیرپاشی و آسفالت کوچه‌های اول جاده نعمت‌آباد(جمهوری اسلامی ۴۳)