جلسه فوق العاده شورا مورخ 23/8/98

با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و خاندان طاهرینش و با استعانت  از ائمه معصومین (ع) جلسه فوق العاده  شورای اسلامی شهر ابرکوه در مورخ 23/8/98 در محل رسمی شورای اسلامی با ذکر تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز شد. در ابتدا اعضای محترم شورا ورود اقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم و تعداد ی از وزرای محترم را به استان یزد خیر مقدم و خوش امدعرض نمودند و همچنین از ادارات محترم شهرستان درخواست کردند با توجه به اینکه سه وزیر محترم وزرای نیرو . ورزش و جوانان و بهداشت و درمان به ابرکوه سفر نمایند درخواست های خود را در رابطه با  امورات مربوط به این وزرا ی محترم و یا مجموعه هیئت دولت مکتوب و تحویل نماینده گان دولت نمایند

  1. به استناد بند 12و 14 ماده 71 قانون تشکیلات . وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375  این شهرداری در نظر دارد ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و آئین نامه مالی شهرداریها پیرو درخواست شماره 1106 مورخ 7/2/98 اقای جعفر زارع به شماره ملی 5039684142 و با توجه به فیش شماره 21452 مورخ 24/9/97 اضافه پرداختی به مبلغ 3750000 ریال نموده که از ردیف کد درامدی 4101202 عوارض اقدام نماید که مورد تصویب قرار گرفت
  2. به استناد بند 12و 14 ماده 71 قانون تشکیلات . وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375  این شهرداری در نظر دارد ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به خرید دو دستگاه سامانه کنترل سرعت در محورهای ورودی شهر و بلوار امام علی (ع) از طریق برگزاری مناقصه عمومی تا سقف مبلغ 4000000000 ریال ( چهار میلیارد ریال ) از ردیف 5523010000 پروژه خرید لوازم و تجهیزات ترافیکی اقدام نماید که مورد تصویب شورا قرار گرفت .

 

این جلسه دارای 2 مصوبه می باشد و با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) پایان یافت