جلسه فوق العاده شورا مورخ 13/9/98

با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و خاندان طاهرینش و با استعانت  از ائمه معصومین (ع) جلسه فوق العاده  شورای اسلامی شهر ابرکوه در مورخ13/9/98در محل رسمی شورای اسلامی با ذکر تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز شد.

در ابتدا اعضا شورا پیشنهادات و مصوبات زیر علاوه بر پاسخگویی به مسائل و مشکلات مردمی به نامه های اداری پاسخگو و یا به مراجع ذیصلاح ارجاع داده شد.

  1. به استناد بند 12و 14 ماده 71 قانون تشکیلات . وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375  این شهرداری در نظر دارد ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و آئین نامه مالی شهرداریها پیرو درخواست 8787 مورخ 20/7/98 آقای محمد رضا زارعی مدوئیه به شماره ملی 5039597444 و به استناد بند ت ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه در خصوص معافیت خانواده شهدا و جانبازان و مجوز شماره 1540 شورای اسلامی شهر ابرکوه اضافه پرداختی بابت هزینه کفن و دفن به مبلغ 9000000 ریال از ردیف کد درامدی 4101202 عوارض به تصویب رسید .
  2. به استناد بند 12و 14 ماده 71 قانون تشکیلات . وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375  این شهرداری در نظر دارد ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و آئین نامه مالی شهرداریها طبق سنوات قبلی نسبت به تهیه جایزه دانش آموزان ممتاز سال 98-97 برابر  لیست پیوست جهت پرداخت تا سقف 71000000 ریال از محل اعتبار ماده 17 بودجه سال جاری ردیف 551104170002 به تصویب رسید
  3. به استناد بند 12و 14 ماده 71 قانون تشکیلات . وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375  این شهرداری در نظر دارد ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و آئین نامه مالی شهرداریها با توجه به حجم کثیر پرونده ها در سال 1397 و مشکلات ورود اطلاعات آنها . سیستم شهرسازی و موکول شدن انها به سال 1398 در نظر دارد کلیه پرونده ها یی که با چنین مشکلاتی مواجه بوده اند محاسبه ی نرخ عوارض و بهای خدمات زیربنای انها را طبق محاسبات و مجوز های سال 1397 اخذ نماید نامه مکتوب ارباب رجوع و تائید واحدهای مربوطه به تصویب شورا رسید.
  4. به استناد بند 12و 14 ماده 71 قانون تشکیلات . وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375  این شهرداری در نظر دارد ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به عقد قراردادی با موضوع مطالعات مرحله اول و دوم تقاطع غیر همسطح ورودی شهرستان ابرکوه با اقای حمید رضا امیری به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان بصورت مستقیم دو ماهه به مبلغ 826000000 ریال از پروژه زیرسازی و مرمت پیاده رو سازی سطح شهر کد حساب 552330020001 منعقد نماید به تصویب رسید0
  5. به استناد بند 12و 14 ماده 71 قانون تشکیلات . وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375  این شهرداری در نظر دارد ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و آئین نامه مالی شهرداریها پیرو درخواست شماره ستاد مردمی زیرسایه خورشید و برگزاری جشنواره زیرسایه خورشید نسبت به پرداخت مبلغ 30000000 ریال از محل اعتبار ماده 17 بودجه سال جاری 551104170001 پروژه کمک به موسسات خصوصی و اشخاص به تصویب شورا رسید 0

 

این جلسه دارای 5 مصوبه می باشد و با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) پایان یافت

 

محمود فلاح زاده علیرضا زارع زاده محمود فلاح زاده   سید حبیب زارعی    سید اصغر سجادی