جلسه فوق العاده شورا مورخ 13/8/98

با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و خاندان طاهرینش و با استعانت  از ائمه معصومین (ع) جلسه فوق العاده  شورای اسلامی شهر ابرکوه در مورخ 13/8/98 در محل رسمی شورای اسلامی با ذکر تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز شد در ابتدا اعضا شورا ابتدا سالروز تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام و روز دانش آموز را تبریک عرض نمودند و در ادامه 17 ابان ماه سالروز ورود امام رئوف امام رضا (ع) به شهرستان ابرکوه را تبریک عرض نمودند که به همین مناسبت این روز به نام ابرکوه نامگذاری شده است از کلیه دست اندرکاران مراسم 17 ابان قدردانی می شود.

  1. به استناد بند 12و 14 ماده 71 قانون تشکیلات . وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375  این شهرداری در نظر دارد ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و آئین نامه مالی شهرداریها به جهت تشویق شهروندان در مشارکت عمران شهری به مناسبت سالروز ورود امام رضا (ع) و روز ابرکوه نسبت به 50 درصد جایزه خوش حسابی نقدی از 17 ابان ماه 1398 به مدت یک هفته کلیه عوارض و بهای خدمات معوقه و سالجاری به استثنای عوارض نوسازی و عوارض و جرائم کمیسیون ها به تصویب رسید
  2. به استناد بند 12و 14 ماده 71 قانون تشکیلات . وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375  این شهرداری در نظر دارد ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و آئین نامه مالی شهرداریها در راستای برون سپاری خدمات کامل واگذاری خود به بخش خصوصی در نظر دارد امور مربوط به وصول و ممیزی عوارض کسب و پیشه سطح شهر را به نرخ پایه هر پرونده 200000 ریال از طریق برگزاری مناقصه عمومی از ردیف 551102050012 خدمات قرار دادی به تصویب  شورا رسید
  3. به استناد بند 12و 14 ماده 71 قانون تشکیلات . وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375  این شهرداری در نظر دارد ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و آئین نامه مالی شهرداریها با توجه به نامه شماره 49139 مورخ 23/7/98 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی نسبت به صدور پروانه ساختمانی برروی زمین های قولنامه ای با کسب اطلاع مالکیت از اداره ثبت و اسناد و اخذ تعهد مالکیت رسمی از متقاضی به تصویب شورا رسید 0
  4. به استناد بند 12و 14 ماده 71 قانون تشکیلات . وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375  این شهرداری در نظر دارد ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و آئین نامه مالی شهرداریها با توجه به نیاز بافت تاریخی و گردشگری به مرمت و اصلاح بنا و با توجه به درخواست شماره 147-10-807099 مورخ 15/7/98 اداره محترم میراث فرهنگی ابرکوه و بند 5 صورت جلسه کمیته اداری و مالی مورخ 30/7/98 مبنی بر واگذاری یکدستگاه مزدا به این اداره و تامین راننده و کارگر از سوی اداره فوق به صورت مشارکتی شهرداری در نظر دارد خودرو فوق را به مدت یکسال شمسی با حفظ مالکیت به اداره میراث فرهنگی شهرستان ابرکوه به تصویب شورا رسید.
  5. به استناد بند 12و 14 ماده 71 قانون تشکیلات . وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375  این شهرداری در نظر دارد ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و آئین نامه مالی شهرداریها و در راستای برون سپاری خدمات قابل واگذاری خود به بخش خصوصی در نظر دارد امور مربوط به تهیه کروکی عرصه و اعیان املاک سطح شهر و همچنین جلوگیری از تخلفات ساختمانی ( پلیس ساختمان ) و کنترل آئین نامه ها از جمله ائین نامه 2800 ساختمان و کنترل ضوابط شهرسازی و صدور اخطاریه به افراد را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های واجد الشرایط و دفاتر مهندسی با نرخ پایه هر پرونده 200000 ریال از ردیف 551102050012 خدمات قرار دادی به تصویب شورا رسید .

این جلسه دارای 5 مصوبه می باشد و با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) پایان یافت

 

علیرضا زارع زاده محمد جواد معماریان  سید حبیب زارعی    سید اصغر سجادی