جلسه رسمی شورا 99/5/12

باسمه تعالی

فرم شماره(1) صورتجلسه شورای اسلامی ابرکوه

1- مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه: 11/5/99

تاریخ جلسه: روزیکشنبه  مورخ   12/5/1399   

از ساعت 30/8تا 30/12

شماره جلسه: 27

نوع جلسه(عادی،فوق العاده):

فوق العاده

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده:

مکان جلسه: سالن شورای شهر ابرکوه

 

2- اعضای شورای اسلامی شهر ابرکوه حاضر در جلسه شورا(اجرای ماده 16 قانون شوراها)

ردیف

نام و نام خانوادگ

امضاء

ورود

خروج

1

حاج محمود فلاح زاده

 

 

 

2

علیرضا زارع  زاده

 

 

 

3

محمد جواد معماریان

 

 

 

4

سید اصغر سجادی

 

 

 

5

سید حبیب زارعی

 

 

 

 

3- اعضای غایب در جلسه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

علت غیبت

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

علت غیبت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- مدعوین حاضر در جلسه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

دستگاه اجرایی

سمت

ملاحظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا،نطق ها و مذاکرات

با نام و یاد خداوند متعال و استعانت از ائمه اطهار (ع) جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر ابرکوه در محل رسمی مورخه 12/5/99 با ذکر آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز گردید . در ادامه پیشنهادات اعضا شورا به سمع و نظر شهردار محترم داده شد و به مراجعات مردمی و نامه های اداری پاسخگو و یا به مراجع ذیصلاح ارجاع داده شد

 

6- دستور جلسات:

شماره/دیف

دستور جلسه

شماره جلسه

تاریخ جلسه

1

بررسی مصوبات

27

12/5/99

7-خلاصه  مفید مذاکرات:

 رئیس شورا ضمن خوش آمد گویی به اعضای محترم و پاسخگویی به مراجعات مردمی سپس نسبت به بررسی  مجوزهای شهرداری که به شورای اسلامی شهر ارسال گردیده  پرداختند

 

 

 

 

 

8-   مصوبات  :   نتایج رای گیری مخفی     

متن مصوبه

تصمیم شورا

 

- متن مصوبه شورا: بند 1- به استناد ماده 71 قانون تشکیلات . وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 1375 این شهرداری در نظر دارد ضمن رعایت کامل قوانین و مقرات مربوطه و آئین نامه مالی شهرداریها  با عنایت به بند پنج ماده 6 شیوه نامه  امور سرمایه گذاری و مشارکت شهرداریها ابلاغی از سوی وزیر محترم کشور به شماره 13/12404 و با توجه به تحصیلات  تجربیات و سوابق ازنده آقای علی اکبر قیومی به عنوان کارشناس بصیر  خبره و عضو هیات عالی سرمایه گذاری در شهرداری ابرکوه انتخاب            می گردد به تصویب شورا رسید .

تصویب شد              تصویب نشد

متن مصوبه

تصمیم شورا

 

- متن مصوبه شورا: بند 1- به استناد ماده 71 قانون تشکیلات . وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 1375 این شهرداری در نظر دارد ضمن رعایت کامل قوانین و مقرات مربوطه و آئین نامه مالی شهرداریها  نسبت به فروش سوله واقع در شهرک صنعتی ابرکوه برروی قطعات 182 و 183 که به موجب قرار داد واگذاری شماره 14934 مورخ 22/10/97 ( پیوست ) بنام شهرداری ابرکوه تغییر نام گردیده است پس از اخذ مجوز از شرکت شهرک های  صنعتی استان یزد و نیز نرخ کارشناسی رسمی دادگستری از طریق مزایده عمومی جهت پرداخت دیون عمرانی که طبقه بندی 220100 فروش اموال غیر من قول  به تصویب شورا رسید

تصویب شد              تصویب نشد

 

محمود فلاح زاده  علیرضا زارع زاده  محمود جواد معماریان  سید اصغر سجادی  سید حبیب زارعی