جلسه رسمی شورا 99/4/29

با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و با نام و یاد خداوند تبارک و تعالی  جلسه رسمی   شورای اسلامی شهر ابرکوه در محل رسمی شورا مورخ29/4/99ذکر آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز گردید

در ابتدا اعضای محترم شورا شهادت حضرت امام جواد (ع) را تسلیت گفتند در ادامه حضور ساکنین خیابان فتح آباد در خصوص اتمام پارک نیمه تمام فتح آباد فتح آباد و راه دسترسی به سنگ محمدآباد مطالبی را بیان نمودند که آقای شهردار در خصوص رفع این مشکلات قول مساعد دادند در ادامه تعدادی از مالکین بلوار نبی اکرم (ص) به شورا مراجعه نمودند که شهردار محترم در خصوص واگذاری زمین های مالکین و همچنین ادامه عملیات عمرانی این بلوار پس از حل مشکلات ادارای قول مساعد دادند همچنین شورای اسلامی شهر مصوب نمود که شهرداری محترم دستور هر گونه خرید و فروش در بلوار نبی اکرم را متوقف نمایند .

در ادامه جلسه تفریغ بودجه سال 1398 شهرداری مورد تصویب اعضای شورا قرار گرفت

همچنین اعضای شورا با نامگذاری کوچه بی نام واقع در خیابان شریعتی به نام شهید والامقام  بمانعی صالحی با توجه به هماهنگی بنیاد شهید موافقت نمودند و کوچه صفائیه سوم به نام کوچه اشتر گلو با توجه به نام قبلی موافقت شد و کوچه بین گلستان و با عنایت به اینکه تا خیابان اصلی سعدی  نام کوچه گلستان می باشد به نام کوچه غزل و همچنین کوچه فرعی منتهی به بوستان در همان کوچه به کوچه غزل 1 نامگذاری گردید .

در ادامه اعضای شورا پیشنهاد نمودند به منظور واگذاری زمین های بلوار ابوریحان  جلسه ای با حضور اعضای شورا و شهردار محترم و آقای مهندس گمالی نماینده مالکان تشکیل و زمین های مالکان به  آنها واگذار گردد

در خصوص پیاده رو خیابان فجر و میدان آمیر عظیم نسبت به سرو سامان دادن پیاده رو و میدان اقدام عاجل گردد.

.

محمود فلاح زاده علیرضا زارع زاده  سید حبیب زارعی سید اصغر سجادی