گزارش تصویری دومین جشن تلاش و همدلی

گزارش تصویری دومین جشن تلاش و همدلی


گزارش تصویری دومین جشن تلاش و همدلی

بمناسبت آغاز هفته وحدت و دومین سال تلاش و همدلی جشنی با حضور کلیه دکارکنان شهرداری برگزار شد.