پیشرفت 35% فاز اول پارک حاشیه ای بلوار امام علی(ع)

پیشرفت 35% فاز اول پارک حاشیه ای بلوار امام علی(ع)


پیشرفت 35% فاز اول پارک حاشیه ای بلوار امام علی(ع)

پیشرفت 35% فاز اول پارک حاشیه ای بلوار امام علی(ع)
از بیمارستان خاتم الانبیاء تا میدان شهیدان آدمی
ابرکوه همیشه باشکوه
@shahrdariabarkouh
www.abarkooh.ir