پیام تبریک شهرداری و شورای شهر به مناسبت هفته ناجا

پیام تبریک شهرداری و شورای شهر به مناسبت هفته ناجا


پیام تبریک شهرداری و شورای شهر به مناسبت هفته ناجا

پیام تبریک شهرداری و شورای شهر به مناسبت هفته ناجا

هفته نیروی انتظامی فرصت مغتنمی است برای تجلیل از بزرگ مردانی جان بر کف که بی تردید کار و تلاش خستگی ناپذیر و ایثاربی وقفه آنان زمیـنه ساز استقرار سلامت اجتماعی و امنیت جامعه اسلامی است.

هفته  ناجا را به نگهبانان خستگی ناپذیر شهر ها، حماسه آفرینان عرصه عشق و ایثار و امنیت، بزرگ مردانی که رمز بقا و ثبات آنان، طلب حیات طیبه در گمنامی و بی نشانی است، اندیشه ناب خود را باعشق و ارادت مخلصانه به حضرت حق در آمیخته، بی اعتنا به رنگ و لعاب زیور دنیا، توشه ای معنوی نثار بازار فداکاری کرده اند مبارک باد