پذیرش مقاله شهردار ابرکوه

پذیرش مقاله شهردار ابرکوه


پذیرش مقاله شهردار ابرکوه

پذیرش مقاله شهردار ابرکوه در کنگره جهانی فناوری های هوشمند2018، با عنوان بررسی و ارزیابی ممیزی املاک و معابر و تولید آرشیو الکترونیک شهر ابرکوه
ابرکوه همیشه باشکوه
@shahrdariabarkouh
www.abarkooh.ir