همکاری شهرداری ابرکوه با مدیریت بحران استان

همکاری شهرداری ابرکوه با مدیریت بحران استان


همکاری شهرداری ابرکوه با مدیریت بحران استان

همکاری شهرداری ابرکوه با مدیریت بحران استان
در پی قطعی های مکرر برق و بروز مشکلاتی در حوزه حمل و نقل نهاده های دامی که دامداران را با مشکلات عدیده مواجه ساخته بود، ستاد بحران استان یزد به منظور جلوگیری از افزایش قیمت و همچنین روان سازی جریان عرضه نهاده ها، از شهرداری ها درخواست کمک نمود.
در همین راستا شهرداری ابرکوه نیز اعلام آمادگی کرده و با اعزام ماشین آلات خود به استان فارس و حمل نهاده ها به استان یزد، در جلوگیری از بروز مشکل برای دامداران و افزایش قیمت ها، همکاری کرد.
عباس معمارزاده مسئول مدیریت بحران شهرداری با اعلام این خبر  گفت: شهرداری ابرکوه در بحران های مشابه نظیر زلزله سی سخت، حضور فعال داشته است.
روابط عمومی شهردا ی ابرکوه