نصب تابلوهای راهنمای مسیر رانندگان در آستانه نوروز 99

نصب تابلوهای راهنمای مسیر رانندگان در آستانه نوروز 99


نصب تابلوهای راهنمای مسیر رانندگان در آستانه نوروز 99


شهردار ابرکوه از نصب تابلوهای راهنمای مسیر رانندگان در نقاط مختلف شهر ابرکوه خبر داد و گفت: در آستانه فرا رسیدن سال 1399 و آغاز سفرهای نوروزی هموطنان، تابلوهای راهنمای مسیر جهت رفاه حال مسافرین، میهمانان نوروزی و گردشگران و همچنین بهبود وضعیت مسیریابی، در چند نقطه از شهر نصب شد.
سید علیرضا رسولی اذعان کرد: تابلوهای راهنمای مسیر، رانندگان را به درستی راهنمایی کرده و از این طریق در کاهش بار ترافیکی معابر و هدایت رانندگان ایفای نقش می کنند.
رسولی با اشاره به اهمیت و نقش تابلوهای راهنمای مسیر در هدایت و راهنمایی مسافرین و گردشگران و راهنمایی ایشان به داخل شهر و بازدید از اماکن تاریخی و مذهبی و نیز به جهت جلوگیری از سردرگمی در رفت و آمد، شهرداری ابرکوه تابلوهای فوق را طراحی و پس از تأیید مراجع ذیصلاح، آن ها را تهیه و نصب کرد