نشست مشترک شهردار و شورا با حضور خانم دکتر عظیمی نیا

نشست مشترک شهردار و شورا با حضور خانم دکتر عظیمی نیا


نشست مشترک شهردار و شورا با حضور خانم دکتر عظیمی نیا

نشست مشترک شهردار و شورا با حضور خانم دکتر عظیمی نیا مشاور امور فرهنگی و بانوان شهرداری ابرکوه، باهدف شناسایی و بکارگیری ایده و طرح های بانوان فعال ابرکوه در زمینه های مختلف، برگزار شد.
امروز یکشنبه 27 خرداد 97 _ سالن شورا
ابرکوه همیشه باشکوه
@shahrdariabarkouh
www.abarkooh.ir