نشست مشترک شهرداران استان های تهران و یزد در پایتخت ایران تشکیل شد.

نشست مشترک شهرداران استان های تهران و یزد در پایتخت ایران تشکیل شد.


نشست مشترک شهرداران استان های تهران و یزد در پایتخت ایران تشکیل شد.

نشست مشترک شهرداران استان های تهران و یزد  در پایتخت ایران تشکیل شد.

استان تهران به استثنای مناطق شهری کلان شهر تهران؛ دارای ۴۲ شهر دیگر در مجاور آن ابرشهر می باشد.در این دوره آموزشی؛ میدانی تجربیات ارزنده ای بین مدیریت شهری این دو استان مراوده شد که در جلسه پایانی سیعلیرضارسولی، شهردار ابرکوه مواردی در رابطه با اقتصاد شهر با رویکرد گردشگری ارایه نمود.
در پایان شهردار ابرکوه ضمن تقدیر از زحمات مدیران کل امورشهری و شوراهای استانداری هر دو استان و کارشناسان مربوطه؛ از همراهی معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استان های مذکور سپاسگزاری نمود.