نشست صمیمی شهردار با ریاست محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ابرکوه

نشست صمیمی شهردار با ریاست محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ابرکوه


نشست صمیمی شهردار با ریاست محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ابرکوه

نشست صمیمی شهردار، بخشدارمرکزی ورییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ، امروز یکشنبه دوم تیرماه در دفتر شهردار انجام شد.
هماهنگی حوزه های مشترک با اولویت گردشگری
ابرکوه همیشه باشکوه