معرفی اعضای شورای اسلامی شهر ابرکوه

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک

1

علیرضا زارعزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد

2

حاج محمود فلاحزاده

دانشجوی کارشناسی

3

سید حبیب زارعی

لیسانس عمران

4

سید اصغر سجادی

پرستاری

5

محمد جواد معماریان

لیسانس  حقوق

6

علیرضا ادمی

دبیر شورا