معرفی ابرکوه از زبان بازیگر محترم منوچهر آذری در برنامه دورهمی

معرفی ابرکوه از زبان بازیگر محترم منوچهر آذری در برنامه دورهمی