فرا رسیدن سالروز طلوع خورشید ولایت بر آسمان ابرکوه گرامی باد.

فرا رسیدن سالروز طلوع خورشید ولایت بر آسمان ابرکوه گرامی باد.


فرا رسیدن سالروز طلوع خورشید ولایت بر آسمان ابرکوه گرامی باد.

15 دی ماه نقطه عطف و شورانگیز مردمان ولایی و مومن و شهید پرور شهرمان است، روزی که در حافظه تاریخی مردمان این دیار برای همیشه ماندگار خواهد بود.
فرا رسیدن سالروز طلوع خورشید ولایت بر آسمان ابرکوه گرامی باد.
شهرداری و شورای اسلامی شهر ابرکوه
www.abarkooh.ir