شهر هوشمند

شهر هوشمند


شهر هوشمند

راه اندازی سیستم جامع شهرسازی و درآمد تحولی عظیم در سیستم شهرسازی به وجود آورد و شفاف سازی، اعتماد سازی و صرفه جویی در وقت مردم و به عبارتی کاهش ترافیک و کاهش مراجعات مردمی به شهرداری را به دنبال دارد.

شهرداری از طریق این سیستم فعالیت ماموران بازدید و مسئولین شهرسازی را می تواند  ارزیابی و رصد نماید  و مالکان نیز مالکان با گرفتن گذرواژه و رمز عبور از شهرداری می توانند به پرونده الکتریکی شهرسازی خود دسترسی داشته باشد و محتویات پرونده خود را ملاحظه کند.

خوشبختانه با راه اندازی این سیستم بستر مدیریت واحد اطلاعات شهری را فراهم کنیم، در واقع مسیری را آماده کردیم تا ابرکوه هر چه سریعتر به شهر هوشمند تبدیل شود .