سایت بهزیستی مسکن مهر ابرکوه آسفالت شد

سایت بهزیستی مسکن مهر ابرکوه آسفالت شد


سایت بهزیستی مسکن مهر ابرکوه آسفالت شد

سایت بهزیستی مسکن مهر ابرکوه آسفالت شد
به گزارش روابط عمومی شهرداری ابرکوه، مسئول حوزه آسفالت و ترافیک شهرداری ابرکوه از اجرای پروژه آسفالت سایت بهزیستی مسکن مهر ابرکوه خبر داد و گفت: این سایت که مساحت کوچه های آن چهار هزار و 800 متر مربع است با مصرف بیش از 600 تن آسفالت، ساماندهی شد.
محمدرضا معماریان تصریح کرد: در مجموع با صرف هزینه ای بالغ بر سه میلیارد و 198 میلیون ریال شامل هزینه های آماده سازی و آسفالت، سایت بهزیستی مسکن مهر آسفالت شد.
معماریان خاطرنشان کرد: از اول تیرماه 1399 تا کنون میزان هزار و 820 تن آسفالت به مبلغ 6 میلیارد و 6 میلیون ریال جهت اجرای آسفالت و لکه گیری در معابر، کوچه و خیابان ها به مساحت حدود 14 هزار و 560 متر مربع صرف شده است.