رتبه برتر تیم پژوهش شهری و روستایی استان یزد در بین منتخبین جشنواره ملی

رتبه برتر تیم پژوهش شهری و روستایی استان یزد در بین منتخبین جشنواره ملی


رتبه برتر تیم پژوهش شهری و روستایی استان یزد در بین منتخبین جشنواره ملی

در یازدهیمن جشنواره پژوهش و نوآوری در میدریت شهری و ششمین جشنواره پؤوهش و آموزش در مدیریت شهری و روستایی که در سالن همایش برج میلاد در تاریخ 23 آذرماه برگزار شد، تیم پژوهش شهری و روستایی استان یزد رتبه برتر را کسب نمود.
بدینوسیله از زحمات و تلاش های ارزنده همه عزیزان زحمتکش حوزه های چندگانه معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری یزد تقدیر و تشکر می نمائیدم.