دیدار خانواده شهردار ابرکوه با خانواده محترم شهیدان آدمی

دیدار خانواده شهردار ابرکوه با خانواده محترم شهیدان آدمی


دیدار خانواده شهردار ابرکوه با خانواده محترم شهیدان آدمی

 

دیدار خانواده شهردار ابرکوه با مادر شهیدان آدمی مصادف با میلاد حضرت زهرا(س) و روز مادر
@shahrdariabarkouh
Www.abarkooh.ir