دعوتنامه ( احداث آرامستان 40 هکتاری )

دعوتنامه ( احداث آرامستان 40 هکتاری )


دعوتنامه ( احداث آرامستان 40 هکتاری )


شهرداری ابرکوه در نظر دارد بنابر ضرورت تجدید زیرساخت های شهری؛ نسبت به احداث آرامستان ۴۰ هکتاری اقدام نماید؛ لذا از جنابعالی دعوت به عمل می آید در مراسم کلنگ زنی طرح ملکوت که هدر روز عید سعید فطر بعد از اقامه نماز  برگزار می گردد؛ حضور بهم رسانید؛ تشریف فرمایی جنابعالی مورد امتنان است.

آدرس...کیلومتر ۵ جاده ابرکوه به سمت کارخانه سیمان