خرید تجهیزات آتش نشانی با هزینه ای بالغ بر 180 میلیون ریال

خرید تجهیزات آتش نشانی با هزینه ای بالغ بر 180 میلیون ریال


خرید تجهیزات آتش نشانی با هزینه ای بالغ بر 180 میلیون ریال

خرید تجهیزات آتش نشانی با هزینه ای بالغ بر 180 میلیون ریال
فن تخلیه دود ضد انفجار - کلاه ایمنی ضد ضربه و ضد حریق - طناب استاتیک کوهستان
ابرکوه همیشه باشکوه
@shahrdariabarkouh
www.abarkooh.ir