جلسه فوق العاده شورا مورخ 98/7/14

جلسه فوق العاده شورا مورخ 98/7/14


جلسه فوق العاده شورا مورخ 98/7/14

با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و خاندان طاهرینش و با استعانت  از ائمه معصومین (ع) جلسه فوق العاده  شورای اسلامی شهر ابرکوه در مورخ 14/7/98 در محل رسمی شورای اسلامی با ذکر تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز شد

 

  1. به استناد بند 12و 14 ماده 71 قانون تشکیلات . وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375  این شهرداری در نظر دارد ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به پرداخت مبلغ 2490000 ریال در وجه آقای محمد پور زارع از محل اعتبار ماده 17 بودجه سال جاری ردیف 551104170001 پروژه کمک به موسسات خصوصی و اشخاص اقدام نماید که با این مجوز موافقت بعمل آمد .
  2. به استناد بند 12و 14 ماده 71 قانون تشکیلات . وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375  این شهرداری در نظر دارد ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به پیگیری طرح بلوار شفاد آباد با انعقاد قرار داد با مالکین و اجرایی نمودن طرح مذکور بر اساس صورت جلسه 8328 مورخ 13/7/98 که به امضااکثریت مالکین رسیده است و از جمله سندهای اصلی آن واگذاری 45 درصد از اراضی مالکین به شهرداری جهت اجرای طرح . عدم دریافت عوارض تغییر کاربری از مالکین و زارعین که ملک ان ها در طرح می باشد و در صورت تهیه نقشه اجرایی تصویب و تائید تغییر کاربری و الزام مالکین به پرداخت حق تفکیک می باشد به تصویب شورا رسید.
  3. در راستای ماده 27 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران و تصویب نرخ کرایه وسائط نقلیه درون شهری به شرح زیر مورد تصویب رسید

ردیف

مبداء

مقصد

مینی بوس (ریال)

سواری         ( ریال )

1

مسیرهای درون شهری

درون شهری

5600000

850000

2

رئیس اباد. شمس اباد. فیض اباد. هروک .شهراباد

ابرکوه

620000

1050000

3

مریم اباد.کلپه.شهرسب.عزیزابادمدوئیه

ابرکوه

600000

950000

4

تیزوک .احمدابادو فیروزاباد

ابرکوه

650000

110000

5

منطقه فراغه

ابرکوه

900000

1800000

6

شهر مهردشت

ابرکوه

750000

1400000

7

فیروزاباد و هروک

 

560000

850000

8

شهرسب و فیض اباد

شمس اباد

560000

850000

9

اسفنداباد . اسداباد . اسفندیار

مهردشت

750000

1400000

10

صادق  اباد

ده عرب

560000

700000

 

 

این جلسه دارای 3مصوبه می باشد و با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) پایان یافت

 

 

محمود فلاح زاده  علیرضا زارع زاده سید حبیب زارعی    سید اصغر سجادی