تقدیر و تشکر رئیس هیئت بدنسازی شهرستان و مدیریت باشگاه پهلوان روح‌الله داداشی، از شهردار محترم ابرکوه

تقدیر و تشکر رئیس هیئت بدنسازی شهرستان و مدیریت باشگاه پهلوان روح‌الله داداشی، از شهردار محترم ابرکوه


تقدیر و تشکر رئیس هیئت بدنسازی شهرستان و مدیریت باشگاه پهلوان روح‌الله داداشی، از شهردار محترم ابرکوه

تقدیر و تشکر رئیس هیئت بدنسازی شهرستان و مدیریت باشگاه پهلوان روح‌الله داداشی، از شهردار محترم ابرکوه