تجلیل مدیر کل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد از شهردار ابرکوه

تجلیل مدیر کل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد از شهردار ابرکوه


تجلیل مدیر کل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد از شهردار ابرکوه

تجلیل مدیر کل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد از شهردار ابرکوه
ابرکوه همیشه باشکوه
@shahrdariabarkouh
www.abarkooh.ir