تجلیل شهرداری ابرکوه از اعضای شورای اسلامی شهر بمناسبت گرامیداشت روز ملی شورا

تجلیل شهرداری ابرکوه از اعضای شورای اسلامی شهر بمناسبت گرامیداشت روز ملی شورا


تجلیل شهرداری ابرکوه از اعضای شورای اسلامی شهر بمناسبت گرامیداشت روز ملی شورا

تجلیل شهرداری ابرکوه از اعضای شورای اسلامی شهر بمناسبت گرامیداشت روز ملی شورا
ابرکوه همیشه باشکوه
@shahrdariabarkouh
Www.abarkooh.ir