بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰ شهرداری ابرکوه به شورا ارسال شد.

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰ شهرداری ابرکوه به شورا ارسال شد.


بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰ شهرداری ابرکوه به شورا ارسال شد.

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰ شهرداری ابرکوه به شورا ارسال شد.
     بودجه پیشنهادی  210میلیارد ریالی شهرداری ابرکوه در سال ۱۴۰۰  جهت بررسی، اصلاح و تصویب به شورای اسلامی شهر ابرکوه ارسال شد.
     مسئول امور مالی شهرداری ابرکوه، اولویت‌های بودجه سال ۱۴۰۰ را مسایل عمرانی بویژه تعهدات بر جا مانده شهرداری و حوزه مدیریت بحران عنوان کرد.
     جلال واعظ افزود:  در بودجه پیشنهادی  52 درصد سهم عمرانی و 48 درصد سهم جاری می باشد که تفوق مسائل عمرانی در آن بر جاری قابل مشاهده است.
وی همچنین در ادامه گفت: شهرداری در ماههای اخیر بخش قابل توجهی از بدهیهای خود را تسویه و تعیین تکلیف کرده است ولی به دلیل تورم افسار گسیخته، این بدهیها نیز در حال تورم هستند. امید است با کنترل امور و توجه ویژه به این مهم بتوانیم زمینه اقدام کارشناسی و خدمت رسانی بیشتر به شهروندان را فراهم آوریم.
روابط عمومی شهرداری ابرکوه.