بنای تاریخی «قلعه رباط» در حصار حفاظتی شهرداری ابرکوه

بنای تاریخی «قلعه رباط» در حصار حفاظتی شهرداری ابرکوه


بنای تاریخی «قلعه رباط» در حصار حفاظتی شهرداری ابرکوه

بنای تاریخی «قلعه رباط» در حصار حفاظتی شهرداری ابرکوه
به گزارش روابط عمومی شهرداری ابرکوه، احمدرضا اسدی اظهار کرد: بنای ارزشمند و تاریخی قلعه رباط ابرکوه که از دوران قاجار تاکنون پابرجا مانده است، در بارش‌های سال جاری، مورد تهدید روان آب‌ها قرار گرفت و ضرورت حفاظت از این جاذبه گردشگری در دستور کار شهرداری قرار گرفت.
مسئول واحد معماری و شهرسازی شهرداری ادامه داد: در همین راستا با هماهنگی اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، اقدامات حفاظتی در اطراف قلعه شامل اجرای خاکریز و کانال با هدف صیانت از اثر در برابر تهدیدهای روان آب‌ها، به همت شهرداری انجام شد.
گفتنی است شهرداری بررسی‌ها و مطالعات بیشتر در رابطه با هدایت اصولی این سیلاب‌ها را با هماهنگی دستگاههای ذیربط پیگیری خواهد کرد.