بررسی مسائل و مشکلات مسجد بیرون(منزلگاه ثامن الحجح(ع)) پس از نماز ظهر و عصر/ چهارمین روز ماه مبارک رمضان

بررسی مسائل و مشکلات مسجد بیرون(منزلگاه ثامن الحجح(ع)) پس از نماز ظهر و عصر/ چهارمین روز ماه مبارک رمضان


بررسی مسائل و مشکلات مسجد بیرون(منزلگاه ثامن الحجح(ع)) پس از نماز ظهر و عصر/ چهارمین روز ماه مبارک رمضان

بررسی مسائل و مشکلات مسجد بیرون(منزلگاه ثامن الحجح(ع)) پس از نماز ظهر و عصر/ چهارمین روز ماه مبارک رمضان
ابرکوه همیشه باشکوه
@shahrdariabarkouh
www.abarkooh.ir