انتصاب مشاور اموربانوان شهرداری ابرکوه؛ خانم دکتر سیده صدیقه عظیمی نیا ( فرزند شهید سرافراز عظیمی نیا )

انتصاب مشاور اموربانوان شهرداری ابرکوه؛ خانم دکتر سیده صدیقه عظیمی نیا ( فرزند شهید سرافراز عظیمی نیا )


انتصاب مشاور اموربانوان شهرداری ابرکوه؛ خانم دکتر سیده صدیقه عظیمی نیا ( فرزند شهید سرافراز عظیمی نیا )

انتصاب مشاور اموربانوان شهرداری ابرکوه؛ خانم دکتر سیده صدیقه عظیمی نیا ( فرزند شهید سرافراز عظیمی نیا )
از طرف سیدعلیرضارسولی؛خانم دکتر سیده صدیقه عظیمی نیا فرزند شهید سرافراز عظیمی نیا به عنوان مشاور شهردار ابرکوه در حوزه امور فرهنگی بانوان منصوب شد. تالیف بیش از سی جلد کتاب در حوزه ادبیات، فرهنگ و هنر ازجمله افتخارات این شهروند ابرکوهی است.
۲۲ اسفند روز بزرگداشت شهدا گرامی باد.
ابرکوه همیشه باشکوه
@shahrdariabarkuh
www.abarkooh.ir