اطلاعیه هیئت سرمایه گذاری شهرداری ابرکوه

اطلاعیه هیئت سرمایه گذاری شهرداری ابرکوه


اطلاعیه هیئت سرمایه گذاری شهرداری ابرکوه

اطلاعیه هیئت سرمایه گذاری شهرداری ابرکوه
هیئت عالی سرمایه گذاری ابرکوه اعلام کرد: کلیه آگهی و اطلاعیه های مربوط به هیئت عالی سرمایه گذاری دارای تاریخ تصویب و مجوزهای مربوطه از این هیئت می باشد و تنها از طریق روابط عمومی شهرداری در فضای مجازی و حقیقی منتشر خواهد شد و انتشار هر گونه آگهی و مطلبی پیرامون برنامه های این هیئت توسط سایر اشخاص فاقد پشتوانه اجرایی بوده و به هیچ وجه مورد تایید این شهرداری نیست.
روابط عمومی شهرداری ابرکوه