اطلاعیه

اطلاعیه

به اطلاع شهروندان عزیز می رساند به منظور احداث خیابان شهیدان پورنجفی، حدفاصل بلوار جمهوری اسلامی تا خیابان سعدی؛ تا اعلام بعدی مسدود می باشد.
ابرکوه همیشه باشکوه
@shahrdariabarkouh
Www.abarkooh.ir