اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه

به اطلاع شهروندان عزیز می رساند به منظور احداث خیابان شهیدان پورنجفی، حدفاصل بلوار جمهوری اسلامی تا خیابان سعدی؛ تا اعلام بعدی مسدود می باشد.
ابرکوه همیشه باشکوه
@shahrdariabarkouh
Www.abarkooh.ir