آسفالت باند برگشت بلوار گنبدعالی( محور گردشگری )

آسفالت باند برگشت بلوار گنبدعالی( محور گردشگری )


آسفالت باند برگشت بلوار گنبدعالی( محور گردشگری )

آسفالت باند برگشت بلوار گنبدعالی( محور گردشگری )
مشخصات پروژه :
طول 1300 متر و عرض حداقل 11 متر
مساحت آسفالت15 هزار مترمربع
جدولگذاری به طول 3 هزار متر
با هزینه ای بالغ بر 20 میلیارد ریال

ابرکوه همیشه باشکوه