احداث بوستان مسکن مهر به مساحت یک هکتار

احداث بوستان مسکن مهر به مساحت یک هکتار


احداث بوستان مسکن مهر به مساحت یک هکتار

احداث بوستان مسکن مهر به مساحت یک هکتار
اجرای فاز یک بوستان مسکن مهر شامل خاکبرداری، زیرسازی و اماده سازی جهت اجرای لبه
ابرکوه همیشه باشکوه
@shahrdariabarkouh
www.abarkooh.ir