شهرداری ابرکوه

ابرکوه، همیشه باشکوه

فرم گزارش های مردمی

فرم گزارش های مردمی
لطفا تلفن همراه خود را وارد نمایید تا در صورت نیاز ماموران شهرداری بتوانند با شما تماس حاصل نمایند.
لطفا گزارش خود را به صورت برای ما بنویسید.
موقعیت مربوط به گزارش خود را وارد کنید.
>
پیمایش به بالا