آگهی مزایده عمومی شهرداری ابرکوه/مزایده دو قطعه زمین واقع در شهرک ولایت

آگهی مزایده عمومی شهرداری ابرکوه با موضوع”مزایده دو قطعه زمین واقع در شهرک ولایت” را می خوانید

شهرداری ابرکوه به استناد مجوز شماره ۸۰۳ مورخ ۹۵/۱۱/۲۴ شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد، دو قطعه زمین با مشخصات و شرایط ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. متقاضیان می توانند قیمت های پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ ۱۴/۱۲/۹۵ به واحد حراست شهرداری تحویل نمایند.

مشخصات/ موقعیت نوع كاربري مساحت

(مترمربع)

مبلغ پايه به ازاء هر مترمربع مبلغ سپرده شركت در مزايده (ریال)
قطعه زمین شماره ۶۴ شهرک ولایت مسكوني ۲۲۳ ۳/۲۰۰/۰۰۰ ۳۶/۰۰۰/۰۰۰
قطعه زمین شماره ۹۰ شهرک ولایت مسكوني ۲۲۵ ۲/۴۰۰/۰۰۰ ۲۷/۰۰۰/۰۰۰

– طرح و نقشه زمین  فوق جهت مراجعه و بازدید متقاضیان در واحد حقوقي و املاك شهرداری موجود می باشد.
– کلیه هزینه هاي نقل و انتقال و مراحل اخذ سند پس از اتمام عمليات ساختماني تماماً به عهده خریدار می باشد.
– متقاضيان می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را به حساب شماره ۳۹۵۰۰۲۵ نزد بانك رفاه به نام سپرده شهرداري ابرکوه واريز نمايند.
– متقاضيان می بایست جهت دريافت اسناد مزايده در موعد مقرر به واحد امور مالي شهرداري مراجعه و پس از تكميل، اسناد را داخل پاكت سر بسته قرار داده و به واحد حراست شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند. ( قید عبارت “مزايده قطعه زمين مسكوني شماره ….. شهرک ولایت” برروی پاکت تحویلی الزامی می باشد.)
– کلیه پاکت¬ها روز یکشنبه مورخ ۹۵/۱۲/۱۵ ساعت ۸ با حضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات گشایش و برنده مزايده اعلام       می¬گردد.
– چنانچه برنده مزايده از انجام معامله خودداری نماید یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد می¬گردد و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
– سپرده نفرات اول، دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداري باقي خواهد ماند كه پس از عقد قرارداد و ارائه فيش بانكي نسخه واريز كننده مسترد خواهد گرديد.
– سپرده بقیه شرکت کنندگان پس از مشخص شدن برنده مزايده و ارائه فيش بانكي نسخه واريز كننده مسترد می¬گردد.
– شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
– به پیشنهادهای فاقد امضاء، فاقد سپرده، مخدوش و مشروط و پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
– وجه زمین بایستی نقداً توسط برنده مزایده به حساب شهرداری واریز گردد.

اطلاعات تماس


تلفن شهرداری :    03532820531
شماره دورنگار:     03532823097
سامانه پیام کوتاه:     50005000282363
کدپستی:   8931649559

فضای مجازی: @shahrdariabarkuh
پست الکترونیک:   info@abarkooh.ir

تاریخچه شهر

اَبَرکوه (نیز: ابرقو) شهری است در استان یزد ایران. این شهر مرکز شهرستان ابرکوه است و در بخش مرکزی این شهرستان قرار گرفته‌است. این شهرستان در مسیر اتوبان یزد - اقلید - یاسوج قرار دارد. هم چنین موقعیت جغرافیایی این شهر توریستی و باستانی در میان سه شهر تاریخی ایران زمین اصفهان، یزد و شیراز می‌باشد بطوریکه بطور تقریبی در میان مثلث این سه شهر واقع می‌باشد. ابرکوه طبق اعلام اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری بخاطر داشتن آثار طبیعی و باستانی شاخص جزو ۱۴ شهر نمونه گردشگری ایران می‌باشد.

ادامه مطلب...

Template Design:Dima Group